Miljøbanken!

Vi er den eneste banken i Norge som forteller deg hva pengene dine lånes ut til.


Med nettbank og kort i miljøbanken Cultura Bank vil pengene dine være med på å skape ren luft, rent vann, mer rettferdighet og større felleskap. 

SPØRSMÅL OG SVAR

Her finner du svar på spørsmål om nettbank og mobilbank. 

SISTE NYTT
29.09.2015 10:30:00
Valg av tillitsvalgte

Vi inviterer innskytere og egenkapitalbeviseiere til å komme med forslag på kandidater til bankens styre og forstanderskap.

04.09.2015 12:30:00
Feil ved godkjenning av betalinger
03.08.2015 14:30:00
Ny banksjef!
NYHETSBREV

Velg en miljøvennlig bank

Når du velger å bruke Cultura Bank, så velger du også at pengene dine skal lånes ut til miljøprosjekter og andre tiltak som tjener fellesskapet.

Det helt spesielle med vår bank er at vi forteller deg hva vi låner ut pengene til. Vi ønsker en økologisk og grønn økonomi der miljø og etikk blir prioritert.

Velg en etisk bank, velg en miljøbank!

Cultura Bank er medlem av:

 

 

Om nettsiden

Noen av våre utlån

Ljabruskolen

Ljabruskolen er en steinerskole for elever med spesielle behov. Den er godkjent som grunnskole og videregående skole for barn som har krav på tilpasset opplæring.

Les mer

Isandi

Isandi formidler håndverksprodukter fra partnere i det sørlige Afrika og er involvert i mer enn 3000 arbeidsplasser i sør.

Les mer

SeilNorge

Seilskolen SeilNorge har fått lån av banken til kjøp av seilbåt. SeilNorges drift skal være bærekraftig, og deler av driftsoverskuddet skal gå til et fond som støtter bærekraftige miljø- og utviklingsprosjekter.

Les mer