In the Same Boat – Salt Life AS

Konseptet er basert på at ungdom fra hele verden, i alderen 18-25 år, reiser til Norge for egen regning, og bor og spiser gratis ombord i deres seilbåter, mot 25 times strandrydding pr. uke.

Salt Life AS står for den operative delen av foreningen In The Same Boat´s strandryddeoperasjoner. De rydder strender for plast hele året, fra Bergen til Kirkenes.

Cultura Bank har finansiert flere av Salt Life AS båter, og de har spesialtilpassede båter for strandrydding.

«Å drive med prosjektbasert virksomhet, med kortsiktige tilskudd er utfordrende, ettersom kostnadene løper, også i perioder der utstyret ikke er i drift i prosjekt.  Uten Cultura Bank, ville vi ikke kunne gjort den jobben vi gjør for havet, og vi er svært takknemlig for samarbeidet», sier Rolf-Ørjan Høgset i Salt Life.

For å se dette innholdet er du nødt til å godta informasjonskapsler for følgende kategorier:
statistics, marketing.