Nr. 2024/1
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Seks mennesker står tett sammen på fotballbane.
Gjennom BevisstUng har mange ungdommer fått hjelp til å ta bedre valg. Foto: BevisstUng
Nye muligheter

BevisstUng hjelper ungdommer til å ta gode valg

JANNIKE ØSTERVOLD I SAMTALE MED HEGE ROKNE

Publisert: 03/06/2024

Det startet opp som et relativt beskjedent fritidstilbud for utsatt ungdom –  nå har organisasjonen 16 ansatte og tilbyr alt fra boliger til jobbtrening.

Portrett av person med langt, lyst hår

Susanne S. Etminan, faglig leder
Foto: Needtoknow as

BevisstUng ble grunnlagt i Drammen i oktober 2018 av Susanne, Hassan og Hege, som møttes gjennom sin felles interesse for fotball, med bakgrunn fra henholdsvis Strømsgodset og Brann. Dette gjorde de som frivillige, mens de hadde andre jobber. Hassan jobbet som miljøarbeider på ungdomsskole, Susanne fullførte sosionomstudier samtidig som hun jobbet i bolig, Hege jobbet i Fotballstiftelsen.

Person i rom med to vinduer i bakgrunnen

Hege Rokne, grunnlegger
Foto: Needtoknow as

Tanken var å samle en del av ungdommene som ikke deltok i organiserte aktiviteter til gratis aktiviteter, som bowling, paintball, basketball, fotball etc. Ungdommene skulle få et tilbud og et sted å høre til. Med midler fra stiftelser og departement arrangerte BevisstUng fritidsaktiviteter og camper i skoleferiene.

Gjennom arbeidet er de blitt kjent med ungdomsmiljøet i Drammen og har opparbeidet et godt samarbeid med politi, skoler, barnevern og mange familier.

Portrett av person med lys fra vindu i bakgrunnen.

Hassan Etminan, grunnlegger
Foto: Bård Gundersen

I 2021 valgte Hassan å forlate sin stilling på skolen for å vie seg fulltid til BevisstUng. Dette ga mulighet for å jobbe med ungdommene med utgangspunkt i BevisstUngs metoder og verdier, basert på å bygge trygge relasjoner, kartlegge utfordringene og så jobbe med dem.

I begynnelsen jobbet de i skolemiljøet. Etter hvert er tilbudet videreutviklet og omfatter i dag:

 • Oppfølging av enkeltelever på dagtid, enten på skolen eller i BevisstUng sine lokaler.
 • Oppfølging av klassemiljø. Ansatte jobber med hele klassen
 • Oppfølging av skolemiljø.
 • Ansatte jobber med enkeltelever, grupper, klasser og hele trinn.
 • Kartlegging av elever. Faglig, personlig og sosialt.
 • Konflikthåndtering mellom ungdomsgrupper og/eller enkeltpersoner.
 • Oppfølging av ungdommer på fritiden. I grupper eller hver for seg.
 • Hjelpetiltak for familier, relasjonsbygging, veiledning og støtte.
 • Avlastning for ungdom i helger og ferier.
 • Akuttplassering som hjelpetiltak, rask og kort plassering av ungdom.
 • Bolig for ungdom. Korte eller lengre opphold.
 • Jobbprosjekt. Deltidsjobb for ungdommer
 • Fotballsommer. Fotballaktivitet i sommerferien med mat og mye sosialt. Rundt 120 ungdommer deltar.
 • Camper i skolens ferier.
 • Gratis aktiviteter på kveldstid og i helger.

Organisasjonen teller i dag 16 ansatte. Mange av dem har minoritetsbakgrunn, som ungdommene de arbeider med. De ansatte snakker til sammen ni forskjellige språk, noe som gjør det enklere å kommunisere med familiene til ungdommene. BevisstUng har utvidet sitt virkeområde og har til nå arbeidet på 17 skoler. Det som begynte i Drammen, har spredt seg til Asker, og organisasjonen har inngått rammeavtaler med begge kommuner.

Når en ungdom blir fulgt opp av BevisstUng, får hen også mulighet til å være med på det andre som skjer gjennom BevisstUng, som fritidsaktiviteter, feriecamper og Jobbprosjekt.

JOBBPROSJEKTET

Det er mange ungdommer som ønsker deltidsjobb, og BevisstUng har fått midler til å kunne dekke lønn for ungdommene i en periode. Det er mest butikkjobber og noe i restauranter. Ungdommen jobber cirka åtte timer i uken.

«Noen jobber bare et par måneder med støtte og oppfølging fra oss, og så blir de ansatt hos arbeidsgiveren. Det er vanskelig for ungdom å finne jobb selv, og de trenger gjerne litt oppfølging fra oss i starten, men så fungerer de ofte veldig fint. Det er viktig for ungdommen å kunne tjene penger selv. Rundt 30 ungdommer har vært med på Jobbprosjektet så langt», forteller Hege.

FERIECAMPER PÅ RUST GÅRD I EGGEDAL

Med en stadig økende pågang innså BevisstUng behovet for et mer permanent sted for sine aktiviteter og camper. I 2023, med lån fra Cultura Bank, kjøpte de Rust gård i Eggedal, en historisk eiendom med potensial til å bli et levende og inkluderende sted.

Gårdbygning i grønt landskap

Rust gård, et flott sted for feriecamper og samlinger.
Foto:BevisstUng

Hege forteller at gården brukes til feriecamper, avlastning i helger og fag­samlinger for personalet, og den har i en periode også vært brukt til akuttplassering av ungdom. Det er søkt om midler til å få satt i stand ett av husene så de kan få 12 sengeplasser og to bad der.

På feriecampene er temaet aktivitet og natur. Om vinteren er det mye ski, om sommeren er det bading, padling, turgåing og sykkelturer. I Eggedal finnes også en klatrepark og en gård med hester.

BOLIG FOR UNGDOMMER

I 2024 utvidet de igjen, denne gang med kjøp av en bolig dedikert til å gi ungdom et hjemmelignende miljø, styrt av BevisstUngs prinsipper og bemannet med dedikerte ansatte.

Hege forteller: «Dette er tenkt som bolig over tid – det blir hjemmet deres. Vi har faste medarbeidere som bor der sammen med dem.»

Det har vært et omfattende arbeid å få godkjent boligen – Hege forteller om en institusjonsplan på 92 sider, som ligger til grunn for godkjenningen av prosjektet, og at det har vært en lærerik prosess. Tanken er at det skal komme flere boliger etter hvert.

RESULTATER

Gjennom BevisstUng har mange ungdommer fått hjelp til å ta bedre valg. Noen ganger kan BevisstUng bidra med små ting som kan bety mye. Hege nevner som eksempel en gutt som hang rundt i byen. Han ønsket selv å få oppfølging fra BevisstUng. Det viste seg at han elsket å stå på ski, men hadde ikke slalåmstøvler.

«Det første vi gjorde var å kjøpe slalåmstøvler og årskort til ham. Da var han borte fra bymiljøet med en gang. Nå går han på elektro og skal bli elektriker.»

I navnet BevisstUng ligger noe av kjernen i virksomheten. Ungdommene får hjelp til å forstå sine reaksjoner og følelser, så de kan bli bedre i stand til å velge hvordan de vil reagere når det oppstår en utfordrende situasjon.

Gruppe av mennesker samlet foran murvegg

17. mai. Foto: BevisstUng

«I begynnelsen klarer de ikke å sette ord på det», sier Hege, «men etter hvert får de det til. I det de er på vei til å agere på et eller annet som skjer, tenker de at ‘nå kan jeg velge hvordan jeg vil reagere’. De klarer seg bedre på skolen, og foreldrene ser at de endrer seg. Vi går jo inn i familiene og blir godt kjent med dem og ser på utfordringene der, og vi veileder familie og lærere. Så det er mye jobb.»

BevisstUng møter ungdommene der de er, oppnår tillit, finner ut hva de er interessert i og hjelper dem til å utvikle sine sterke sider. Ved å jobbe tett med ungdommene, deres familier og deres nettverk, bidrar BevisstUng til bevisstgjøring av ungdommene og til deres personlige utvikling.

Les mer om BevisstUng på virksomhetens nettsider.

BevisstUng er kunde i Cultura Bank