Nr. 4 / 2003
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur