Nr. 4 / 2018
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Forandring er mulig

Veien ut av rusmisbruk

Jublende mennesker på en fjelltopp

Rehabiliterte rusavhengige skal lage berusende bakverk fra nyktre høner. Veien Ut har hjulpet 50 mennesker ut av rusmisbruket.

Les mer