Nr. 2018/4
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

To personer samarbeider på workshop
Forskerne Marit Kragt fra University of Western Australia og Rob Burton fra Ruralis på workshop om utvikling av forretningsmodeller
Forandring er mulig

Lokal folkefinansiering av klimatiltak

PIA PIROSCHKA OTTE, SENIORFORSKER RURALIS/PROSJEKTLEDER FOR COOLCROWD / Forskerne Marit Kragt fra University of Western Australia og Rob Burton fra Ruralis på workshop om utvikling av forretningsmodeller. Foto: Sissel Hansen, NORSØK

Publisert: 18/12/2018

Hvordan kan du støtte klimavennlig matproduksjon i ditt område når du er på reise?

Folkefinansiering eller ‘crowdfunding’ som det heter på engelsk, vil si at man henter inn penger for å støtte eller investere i tiltak hos privatpersoner eller organisasjoner. Folkefinansiering i Norge har et stort uutnyttet potensial og er mest kjent for å støtte sosiale, kulturelle initiativer i nærområdet. Men hva om du også kunne bruke folkefinansiering for å redusere ditt fotavtrykk neste gang du drar på jobbreise til Oslo eller ferie til Spania og samtidig støtte din lokale bondegård for en mer klimavennlig matproduksjon?

Regjeringen har ambisiøse klimamål med minst 40 prosent utslippsreduksjon i 2030 sammenlignet med 1990 (Meld. St.41. (2016–2017)). Norsk landbruk bidrar med litt mer enn 8 prosent av de totale klimagassutslippene (tall fra 2016 Miljøstatus, 2018) i Norge. Mange klimatiltak kan forbedre agronomi og økonomi på lang sikt, og er dermed en vinn-vinn situasjon for bonden, men det er ofte også kostbart og krever store investeringer. Lokal crowdfunding ville gjøre det mulig for privatpersoner å hjelpe nabobøndene i skiftet mot klimavennlig matproduksjon. Tanken er at hver gang vi er på reise og når vi kjøper billetter, så kan vi sette av et lite beløp som kan gå til en bonde vi ønsker å støtte.

COOLCROWD

I et forskningsprosjekt som heter Coolcrowd skal vi teste ut dette konseptet. Coolcrowd er et treårig forskningsprosjekt hvor et internasjonalt forskerteam skal utforske muligheten for et lokalt folkefinansieringsprogram. Prosjektet vil munne ut i anbefalinger om hvordan lokale, folkefinansierte klimaprosjekter i Norge kan implementeres på best mulig måte. For å sikre brukerrelevans består prosjektet også av en referansegruppe med viktige interessenter innenfor transport, landbruk, folkefinansiering og klimasektoren, som gir innspill til konseptutviklingen. Cultura Bank er en av disse partnerne.

MANGE FAKTORER PÅVIRKER DESIGN OG SUKSESS AV LOKAL FOLKEFINANSIERING

Et vellykket folkefinansiert klimaprogram må operere innenfor et juridisk rammeverk. Spørsmål relatert til gjeldende lovgivning, lovgivningsstatus for ulike aktører i dette programmet, gjennomgangen av bøndenes prosjekter og sporbarheten av pengestrømmen står blant annet sentralt her. Videre kan enkelte aspekter ved norsk kultur– som ‘dugnad’ og ‘janteloven’ – påvirke om lokal folkefinansiering skal lykkes. Prosjektet tar hensyn til disse faktorene gjennom en tverrfaglig forskergruppe for å sikre at vi lager forretningsmodeller som samspiller både med bondens behov og med preferansene til nordmenn på reise.

HVORDAN DU KAN BIDRA?

Hvis du er nysgjerrig på prosjektet og har lyst til å bidra, kan du gjerne ta kontakt med oss. Vi er fortsatt på jakt etter gårdbrukere og privatpersoner som kunne tenke seg å stille opp for et gruppeintervju hvor du sammen med andre interesserte vil få reflektere rundt og diskutere med oss hvordan vi best kan lage et brukervennlig folkefinansieringsprogram.