Nr. 1 / 2001
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur