Nr. 3 / 2007
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur