Nr. 1 / 2004
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur