Nr. 1 / 2022
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Mangfold

Mangfoldets rom

Person til høyre i bildet arbeider med å dekorere keramikk plassert på et arbeidsbord

Når alle slags hjerner, alle slags kropper og all slags kunnskap kommer sammen, slår mangfoldet rot.

Les mer