Nr. 4 / 2010
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur