Nr. 2 / 2009
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur