Nr. 1 / 2002
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur