Nr. 3 / 2009
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur