Nr. 1 / 2011
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Livsfaser

I takt med at livet utfolder seg og vi blir eldre, stilles vi overfor spørsmål som: Kan vi se tilbake på livet vårt frem til nå med tilfredshet og en følelse av oppfyllelse?

Les mer