Nr. 1 / 2007
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur