Nr. 2 / 2015
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Tema: Start egen virksomhet

Som etablerer må du være innstilt på lange arbeidsdager og usikker økonomi. Likevel velger mange å ta denne utfordringen. Drivkraften kan være så forskjellig, noen vil ut av arbeidsledighet, andre har en idé de brenner for å realisere.

Les mer