Nr. 2015/2
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Nytt fra Cultura Gavefond

Arne Øgaard

Publisert: 26/02/2015

Jordsmonnets år 2015 er en påminnelse om at det er det syltynne matjordlaget som er grunnlaget for alt biologisk liv. Kortsiktig økonomisk tenkning har medført at matjordlaget er truet i store områder. Cultura gavefond bestemte seg derfor på sitt vårmøte for å støtte mennesker som gjerne vil gjøre en praktisk innsats for å ivareta en større eller mindre mengde jord.

Fondets midler er begrensede, men styret håper likevel at dets bidrag blir mer enn symbolske. Følgende prosjekter fikk støtte ved vårens tildeling:

  • Hardangerakademiet for fred, utvikling og miljø har fått tilskudd til å opparbeide den økologiske hagen, som etter hvert skal forsyne stedet med frukt og grønnsaker gjennom hele året.
  • Urte- og sansehagen i Vidaråsen landsby fikk tilskudd til å bygge en utendørs bakerovn, som vil skape god sosial atmosfære i hagen. Sten Sjøstrand, som bygger ovner av jord og leire, står for ovnskonstruksjonen.
  • Den ideelle foreningen Kneiken Felleshage i Trondheim fikk tilskudd til hageredskaper til oppdyrking av en felleshage på en kommunal tomt, som skal omskapes fra ‘krattskog’ til en pulserende grønn lunge. Der skal små og store innbyggere kunne møtes for å bidra med hagearbeid og lære om grønnsaksdyrking og nyte sosialt fellesskap i frodige omgivelser.
  • Det ble bevilget støtte til den biologisk-dynamiske utdannelsen BINGN til utgifter i forbindelse med to seminarer i Norge.
  • Dessuten fortsetter det en innsamling som skal lette gjeldsbyrden til den biologisk-dynamiske gården Alm på Stange.

Om Cultura gavefond

Cultura gavefond er opprettet med utgangspunkt i verdigrunnlaget som Cultura Bank bygger på og har til oppgave å støtte utviklingsoppgaver innenfor bærekraftige og samfunnsnyttige formål.

Cultura gavefond tar imot små og store gaver og gir alle pengene videre til prosjekter som er knyttet til miljø, fritt kulturliv og brorskap i næringslivet. Du kan gi et lite beløp regelmessig eller slå til med en større gave en gang i blant.

Gi en gave

Gaver til Cultura gavefond kan du gi til konto: 1254 05 19208

Innsamlingen til Alm gård har kontonummer: 1254 20 21258

 

Mer om fondet finner du på cultura.no/gavefond eller på Facebook