Nr. 4 / 2002
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur