Nr. 2 / 2011
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Hvordan skal vi bo og leve

Det er et stort gap mellom hva man som enkeltperson kan drømme om og hva som er gjennomførbart i stor skala.

Les mer