Nr. 2 / 2008
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur