Nr. 4 / 2006
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur