Nr. 2 / 2001
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur