Nr. 3 / 2004
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur