Nr. 1 / 2003
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur