Nr. 1 / 2009
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur