Nr. 1 / 2020
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Hvem kan gjøre hva for klimaet?

Hva prioriterer miljøorganisasjonene?

Norske organisasjoner som arbeider med miljø- og naturvern har et vidt arbeidsfelt. Her belyses noe av det viktigste noen av organisasjonene vil prioritere i møtet med klimautfordringene.

Les mer