Nr. 2020/1
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Tegnet illlustrasjon av mennesker som står sammen

Nærvær

Jannike Østervold

Publisert: 27/03/2020

Takket være Internett er det mulig å delta i undervisning og felles øvelser uavhengig av hvor i landet du bor. Lege Michael de Vibe og psykolog Even Halland har grepet fatt i og avmystifisert teknikker fra tusenårgamle tradisjoner og gjort dem tilgjengelig for folk flest.

Portrett av Michael de Vibe

Lege Michael de Vibe

Michael: «Vi har kalt det nærvær, det er jo først og fremst et norsk ord og så er det et veldig godt ord. Mindfulness er ikke så selvforklarende. For meg favner ordet nærvær to av elementene i det vi holder på med. ‘Nær’ handler om å være nær seg selv, nær den andre og nær livet. Det er relasjonelt, det handler om å være til stede i forhold til menneskene rundt meg og livet mitt. Og så er det ‘vær’, som handler om væren. Vi driver med å gjøre fra vi står opp til vi legger oss, men menneskene trenger også pausene, vi trenger å nullstille oss.

Væren har veldig smale kår i våre liv. Nærvær peker på noe som vi alle trenger, som er lett å forstå. På samme måte som kroppen er sinnet veldig trenbart. I USA bruker de et veldig konkret språk. ‘You have to train the muscle of attention.’ Det er selvfølgelig en metafor, men det har absolutt mye for seg. Og det er mange vitenskapelige undersøkelser som viser at det ikke skal så mye til. Vår intensjon er å hjelpe mennesker til å øke sin evne til nærvær i sine liv. Det vi trener på er naturlige kompetanser som alle mennesker har, så det er ikke noe fremmed. Det å være oppmerksom og være tilstede er noe som alle mennesker har, i større eller mindre grad.»

Trygghet og fellesskap på nett

Portrett av Even Halland

Psykolog Even Halland

Even: «Jeg holder på med dette fordi jeg trenger det og har hatt nytte av det i mitt eget liv. Litt av tanken vår er at det bor folk i hele kongeriket, og ikke alle har tilgang på kurs eller veiledning der de bor. For at flere skal få muligheten til å delta, vil vi tilby dette på nett, så du kan være med uansett hvor du bor. Teknologi omtales jo ofte som noe som distraherer og stresser oss, men her vil vi bruke teknologien på en måte som gir folk nye muligheter til å oppleve ro, trygghet og fellesskap. Det håper vi er en fornuftig og helsebringende bruk av teknologi.»

Michael forteller at programmet er bygget opp med et introduksjonskurs, som du kan følge i ditt eget tempo, og spesielle temabaserte moduler, som du kan velge ut fra hva du føler at du har behov for. En viktig del av programmet er ukentlige webinarer, der deltakerne gjør øvelser i fellesskap og der de har mulighet til å stille spørsmål og reflektere sammen. Michael og Even lager også ukentlige podcaster om utfordringer som vi alle møter når vi skal bli mere nærværende. For eksempel om hva du kan gjøre hvis du bekymrer deg mye, eller hvis du ikke får sove – så forsøker de å svare på det ut fra et nærværsperspektiv.

Nærværstrening senker stress

Michael og Even har vært involvert i en studie med 300 psykologi- og medisinstudenter, der halvparten fikk et kurs i å trene nærvær. Deltakerne ble fulgt til ett år etter at de var ferdige leger og psykologer. Konklusjonen ble at nærværstrening senker stress og psykisk uhelse og bedrer livskvalitet.

Michael: «En hovedforklaring på den effekten vi finner er at studentene lærer seg å gå i møte med utfordringene for å løse dem istedenfor å komme seg unna. Etter hvert som du lærer å romme deg selv, blir det lettere å gå i møte med en situasjon som vekker en følelse av konflikt eller ubehag. Det er i tråd med andre store internasjonale undersøkelser som også viser mye av det samme. Det endrer perspektivet – istedenfor å være bekymret har du bekymringstanker.»

Even: «En av fordommene mot meditasjon er at hvis jeg mediterer, blir jeg passiv, tilbaketrukket fra verden, det er en praksis som lukker deg inne. Men det dette viser er nettopp at du åpner deg for verden og blir mere handlekraftig, du går i møte med verden.»

Lege Michael de Vibe, og psykolog Even Halland på video

Michael: «Veldig enkelt pleier jeg å si at det hjelper oss å romme livet slik livet er og ikke slik du gjerne ville at det skulle være. Dette aspektet med aksept har etter hvert kommet inn i ulike typer behandlingsformer i helsevesenet.»

Even: «For mange er det en lettelse, de trenger ikke å endre tankene og følelsene, kan bare jobbe med å møte dem på en annen måte. Det er noe radikalt ved å si at ting er godt nok slik som det er. Vi kan møte tankene og følelsene som er der uten å vikle oss inn i dem. De får komme, og så får de også lov å gå.»

Michael: «Det er interessant at nærværstrening kommer mer og mer inn i lederopplæring. På Solstrandkurset har de egne dager der de trener nærvær. Vi skal arrangere en konferanse i oktober, da kommer bl.a. en professor ved en managementskole i USA, som tilbyr ett års opptrening av ledere i nærvær. Ethvert menneskemøte påvirkes av om du er til stede eller ikke. Hvis alle evner å samle seg om det vi skal være felles om, så blir selvfølgelig møtet annerledes enn om man sitter og tenker på sine ubetalte regninger. Det er flere store bedrifter som begynner å interessere seg for dette. Blant annet har Telenor hatt opplæring for en del av sine ansatte og ledere, og Statkraft skal også i gang med et opplegg.

Even: «Dette er jo en verdiorientert praksis, hvordan skape fred i en kaotisk verden, og den grunnleggende verdien er nestekjærlighet. En av tingene vi har lurt på er hvordan vi kan gjøre dette nyttig for organisasjoner og bedrifter. Hvis det på en arbeidsplass er interesse for å meditere sammen, kunne vi ha bidratt. Vi er interessert i samarbeid med organisasjoner som bidrar til å skape en grønnere og mer rettferdig verden.»

Les mer på nærvær.no