Nr. 4 / 2001
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur