Nr. 2 / 2006
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur