Nr. 2 / 2000
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur