Nr. 2 / 2016
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

17 mål skal forandre verden

Bærekraft

Person maler hjerte på vegg.

Bærekraftige handlinger er alt du gjør som sikrer at du og dine medmennesker kan fortsette å leve og handle her på jorda. Begrepet brukes om konsekvenser både på kort og lang sikt. Når FN nå har vedtatt 17 bærekraftmål, er det med håp om at verdenssamfunnet skal fortsette å utvikle seg i en retning hvor det er godt å leve både for dagens og fremtidens mennesker.

Les mer