Nr. 2016/2
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Yoga som terapi

Jannike Østervold

Publisert: 21/06/2016

Spesialpedagog, uttrykksterapeut og yogainstruktør Maja Thune og lege, psykiater og yogainstruktør Gunnar Egeberg har til sammen mange års erfaring fra arbeid på psykiatriske sykehus og poliklinikker. De har brukt sine erfaringer til å skrive en bok om yoga som terapi mot psykiske plager. I forordet til boken skriver Michael de Vibe om sine egne erfaringer med yoga og hvordan han har opplevd viktigheten av å respektere kroppens grenser og observere seg selv på en vennlig og ikke dømmende måte

Yoga er et middel til å oppnå en sterkere og mer bevegelig kropp og gjennom pusten og de fysiske øvelsene, en økt tilstedeværelse og aksept av egen kropp og følelser.

Yoga er et middel til å oppnå en sterkere og mer bevegelig kropp og gjennom pusten og de fysiske øvelsene, en økt tilstedeværelse og aksept av egen kropp og følelser.

Etter de innledende kapitlene om Hva er yoga og Hvorfor yoga følger et kapittel med praktiske råd om trening, treningsmengde og utstyr. Et eget kapittel er viet «Oppmerksomt nærvær», eller mindfullness. Gjennom å fokusere på pusten og møte det som skjer med aksept og nærvær kan du observere tanker og følelser som kommer og går uten at du behøver å identifisere deg med dem.

Pusten skaper forbindelse mellom kropp og sinn og brukes aktivt i forbindelse med yogastillingene. Pusteøvelser, oppvarmingsøvelser og avslapningsøvelser forklares gjennom bilder og tekst. Forskjellige psykiske plager trenger forskjellige tilnærminger. Bakkekontakt er et av prinsippene bak øvelsene som foreslås mot traumer, mens øvelser med mer spontanitet og lek kan brukes ved depresjon. Blant temaene som behandles er angst og uro, depresjon, stress og utbrenthet, tilknytningsvansker, traumer, spiseproblemer og søvnproblemer.

Denne boken er mer enn bare enda en yogabok, forfatterne trekker på sine erfaringer og forklarer hvilke psykiske og fysiske mekanismer som er i sving bak de forskjellige plagene og på hvilken måte yoga og oppmerksomt nærvær kan være til hjelp.

Nevnes må også fotograf Målfrid Sand, som i tillegg til fotograferingen også bl.a. arbeider som yogalærer i Oslo Fengsel. Hun har sørget for mange stemningsfulle utendørsbilder, både fra Bodø og Oslo, som er forfatternes hjemsteder.

Til slutt vil jeg si at man ikke behøver å ha psykiske plager for å ha stor glede av boken, den burde være interessant lesning for yogainteresserte som ønsker bedre innsikt i samspillet mellom kropp og sinn.