Nr. 4 / 2015
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Tema: Delingsøkonomi

Illustrasjon som viser eksempler på delingsøkonomi

Ordet delingsøkonomi er ikke noe presist begrep, det omfatter alt fra gaver til kjøp og salg. Gaveelementet finner vi for eksempel i crowdfunding eller folkefinansiering, og ved at vi deler av vår overflod ved å låne, gi eller bytte bort ting vi ikke trenger selv.

Les mer