Nr. 2015/4
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Illustrasjon som viser eksempler på delingsøkonomi

Tema: Delingsøkonomi

Jannike Østervold

Publisert: 26/02/2015

Ordet delingsøkonomi er ikke noe presist begrep, det omfatter alt fra gaver til kjøp og salg. Gaveelementet finner vi for eksempel i crowdfunding eller folkefinansiering, og ved at vi deler av vår overflod ved å låne, gi eller bytte bort ting vi ikke trenger selv.

I dette nummeret av Pengevirke gir Myriam Bouré en oversikt over hva som rører på seg i samarbeidsøkonomien. Myriam velger å bruke begrepet samarbeidsøkonomi heller enn delingsøkonomi, da samarbeidsøkonomi er et videre begrep som rommer mer enn bare samarbeidsforbruk.

Teknologien som understøtter samarbeidsøkonomien er i rivende utvikling, og det skjer så fort at det er vanskelig å henge med på alt det nye, men det behøver vi kanskje ikke heller. Delingsøkonomi – „ny vin eller nye flasker“ spør Lars Pehrson, administrerende direktør i Merkur Andelskasse, i sin artikkel. For delingsøkonomi i seg selv er ikke noe nytt, det nye er at teknologien gjør det mye enklere enn før å orientere seg om hva som finnes.

Et annet aspekt av delingsøkonomien er samarbeid om bedre ressursutnyttelse gjennom gjenbruk, sambruk og samkjøring. Den norske appen Snapsale gjør det enkelt å kjøpe og selge brukte ting. Sett i et mer langsiktig perspektiv deler vi med fremtidige generasjoner gjennom å redusere forbruk av ikke fornybare ressurser og gjøre gode miljøvalg. Interiørarkitekt Jeremy Williams gir gode råd om bærekraftig innredning og oppfordrer til et liv med færre ting.

Delingsøkonomien byr imidlertid på noen skattemessige utfordringer, disse tar Kristin Lind Thornes og Vibeke Thuve opp i sin artikkel.
Jeg har to smekkfulle loftsboder med ting som ‘kanskje kan komme til nytte en gang.’ Men nå forsvinner den ene boden på grunn av loftsutbygging. Først ble jeg sur, men innser nå at det er en fin anledning til å få satt tingene i sirkulasjon så de bli brukt av andre eller gå inn som råstoff i nye kretsløp. Delings­økonomi er å finne ut hvordan det du har til overs kan komme til nytte for andre.