Nr. 2 / 2007
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur