Nr. 3 / 2006
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur