Nr. 1 / 2015
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Tema: Levende, fruktbar jord

Året 2015 er utpekt til FNs år for jordsmonn. Vi har derfor valgt dette nummeret av Pengevirke til å belyse noen viktige jordbruksinitiativ.

Les mer