Nr. 2015/1
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Jorden tilhører oss alle

Kommentar Av Arne Øgaard

Publisert: 26/02/2015

For indianere og andre urfolk var det utenkelig at noen kunne eie jordens ressurser. Det var det også for den amerikanske sosialfilosofen og politiske økonomen Henry George. Han utviklet en ide om hvordan naturressursene skulle inkorporeres i moderne økonomi. Under følger utdrag og sammenfatning av en tale han holdt i Derry, Irland i 1889.

Hvis dere vil forstå hva jord er, så tenk over hva mennesket ville være uten jord. Jord er ikke bare et sted hvor kyr og sauer kan beite eller hvor man kan dyrke mais eller kål. Jord er et uunnværlig element som er nødvendig for et hvert menneskes liv. Våre kropper stammer fra jorden og skal vende tilbake til den.

Vi snakker om produktivt arbeid, men hva er produktivt arbeid? Vi produserer ting, men hvordan produserer vi dem? Mennesket skaper dem ikke. Mennesket kan ikke skape noe av intet. Alt vi kaller produksjon er bare en forandring av sted eller form, ikke skapelse.

Mennesket produserer kull ved å hente det under jorden og bringe det opp til jordens overflate. Det produserer fisk ved å reise til elver, sjøer og hav for å trekke dem opp. Det produser hus ved å sette sammen tømmer, jern og stein. Det produserer tekstiler ved å bearbeide ull og plantefibre. Det produserer landbruksprodukter ved å bearbeide jorden, så og la naturen komme til virksomhet. Den eneste måten et menneske kan frembringe det det trenger for å opprettholde livet, er å arbeide med jord. Jord og arbeid er de to nødvendige faktorene for produksjon av velstand.

Nå hva så med eiendomsretten, hvordan oppstod prinsippet som setter mennesket til å si om visse ting at „Dette er mitt, dette er min eiendom“. Hvis man undersøker, vil man innse at det kommer fra produsentens rett til de ting som han produserer. Hva et menneske produserer kan det med rette gjøre krav på å eie. Dette er en hellig rett, å krenke den er å krenke det hellige bud ‘Du må ikke stjele’. Deri ligger eiendomsretten. Men hvordan kan denne retten knyttes til jordens depoter, og hvordan kan den knyttes til selve landbruksjorden?

Det som eksisterte før mennesket oppstod på jorden, det som ikke er frembragt av mennesker, men som ble skapt av Gud, det tilhører alle mennesker. I Guds øyne er alle mennesker like, og han skapte jorden til lik bruk for alle mennesker. Alle er her med samme rett til å leve og alle har samme rett til å nyte Guds rike gaver.

Irlands jord og jorden i et hvert annet land kan ikke tilhøre en bestemt klasse enten den måtte være stor eller liten. Jorden i et hvilket som helst land tilhører hele folket, og ingen klasse kan kreve en rett til jorden som ikke tilkommer alle andre. Men hvordan kan vi sikre dette?

Vi kan ikke dele jorden opp slik at alle får hver sin lille del. Nei, det er ikke mulig men løsningen er enkel. Vi kan pålegge dem som tillates å drive jorden å betale en avgift til fellesskapet, til resten av folket innebefattet dem selv. Den som får det privilegium å drive jorden må kunne frembringe en sum til glede for hele folket.

Hele talen og mer om Henry George økonomiske tanker finner du blant annet på www.grundskyld.dk