Nr. 1 / 2010
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur