Nr. 3 / 2005
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur