Nr. 4 / 2011
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Tema: Kreativitet og kultur

Kunst og kultur handler om å dele. Kunstneren, designeren, musikeren, forfatteren og skuespilleren øser av sine kreative kilder for å dele med oss.

Les mer