Nr. 1 / 2005
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur