Nr. 3 / 2011
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Tema: Inkluderende økonomi

Media forteller jevnlig om den økende ulikheten blant innbyggerne i de nordiske landene. Danmark inntar nå europeisk førsteplass når det gjelder voksende ulikhet i befolkningen. I Oslo blir et fåtall stadig rikere, mens tusenvis lever under fattigdomsgrensen.

Les mer