Nr. 2011/3
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Hytte i fjellene i Nepal.

Ansvarlig turisme – inkluderende økonomi

Linda Veråsdal, daglig leder for Ethical Travel Portal

Publisert: 06/03/2011

Ansvarlig turisme stiller krav til både reisearrangør og turister. Ved å bruke lokale leverandører og småskalaprodusenter og betale en rettferdig pris for varer og tjenester, kan turismen gi bedre levevilkår for mange, samtidig som det skjer på en bærekraftig måte.

Reiselivsbransjen er en av verdens største industrier. World Tourism Organization har beregnet at direkte og indirekte effekter av reiselivsindustrien genererer 6–7 % av verdens arbeidsplasser. I 2010 krysset 940 millioner mennesker landegrensene (inkludert minst en overnatting)og hadde en samlet omsetning på 693 milliarder Euro (kilde: World Tourism Organization). Men hvor havner pengene?

Reiselivets pengestrøm har et stort potensial til å løfte flere ut av fattigdom, dersom ansvarlig turisme kommer sterkere frem på agendaen. Ansvarlig turisme går ut på å maksimere de positive effektene av turismen samt minimere de negative. Begrepet bygger på den tredelte bunnlinjen; samfunnsansvar, miljøansvar og lokal økonomisk vekst. I fattige land skal det ikke mye til for å gjøre hverdagen litt bedre for dem som bor der. Ved å inkludere lokale leverandører i reiselivsopplevelser styrker man lokalsamfunnet. Man sørger for at pengestrømmen spres til flere aktører enn kun noen få store.

Reiser med mening – gode eksempler

Ethical Travel Portal er en liten reisearrangør som jobber etter retningslinjene for ansvarlig turisme. Kjernen i ETP er å samarbeide direkte med småskala produsenter, så flest mulig kan få nyte godt av inntektene fra reiselivsvirksomheten. Turene er opplevelsesrike, møtene mellom mennesker er mange og verdifulle. Turistene får en reise utenom det vanlige. De reisende betaler en riktig pris for gode opplevelser – det er rettferdig handel. Man nyter ferien med god samvittighet fordi pengene går inn i lokalsamfunnet. Lokalbefolkningen får muligheter de ellers ikke ville fått, og de får en ekstra inntektskilde, som kan være det de mangler for å kunne sende barna på skole. ETP er aktivt involvert i utvikling av utflukter og i å skape gode opplevelser.

Travellers Forest, et initiativ ved elva Nila, Kerala India for å sette fokus på miljø og bevaring av vegetasjonen langs elvebanken. Bildet er av Linda og Uma.Ved å benytte Footsteps Eco Lodge som overnattingssted i Gambia bidrar gjesten til å holde 15 lokalt ansatte i arbeid året rundt. Ringvirkningene er mange; Footsteps handler direkte fra lokale bønder til en rettferdig pris. I stedet for å kjøre gjester selv mot betaling benytter de lokale taxi-sjåfører, de promoterer lokale utflukter og benytter seg av guider fra landsbyen. Dette er inkluderende økonomi, som turister støtter gjennom å velge riktig ferie.

There is no such thing as a free lunch

Det kan friste med gode tilbud. Men noen må betale for tilbudet, og som regel er det den underbetalte servitøren eller den lokale bonden som må selge under markedspris for i det hele tatt å få solgt produktene. I vinterhalvåret kan du booke flyreise til Gambia med hotell og frokost helt ned mot 3 000 kroner per person (last minute) hos de store charteroperatørene. Det er opplagt at det ikke kan være mye av dette som går til hotellet og Gambia. Resultatet er ofte at hotellet må stenge utenom sesongen fordi det ikke har penger til å holde åpent. Ansatte går da uten jobb deler av året.

Nepal er kjent for trekking-turisme (fotturer). Mye av turismen foregår i de samme destinasjonene. Ønsket er å spre turistene til mindre kjente områder. Dette for å bevare naturomgivelser og ikke minst spre pengebruken til å inkludere flere i lokalbefolkningen. Turismen er en stor inntektskilde, og en av utfordringene er å beholde pengene i landet hos småskalaprodusentene. I Chepang, nærheten av mer kjente Chitwan National Park, er det utviklet en relativt ny rute. Her har lokalbefolkningen fått opplæring. De få turistene som finner veien til Chepang bidrar til sterkere lokal økonomi. Det er vanlig å bo på homestay i fjellene i Nepal, det vil si at du bor og spiser i et privat hjem. Den første lille landsbyen i fjellene man kommer til på Chepang ruta er Hatibang, som har syv homestay’s. Disse har sammen laget et rulleringssystem slik at homestay nummer en får besøk av hver syvende gjest som kommer. De er fremdeles bønder og har sitt daglige levebrød, men turismen bidrar til en liten ekstra inntektskilde som kommer godt med.

Vi trenger flere ansvarlige turister

Som ansvarlig reisearrangør må man vite hvem man jobber med, bygge opp partnerskap og føre en rettferdig forretningspraksis, ved å betale en rettferdig pris for service og produkter som selges til turister. Fokuset må ligge på å sørge for økonomisk gevinst i destinasjonen, med minst mulig lekkasje ut av lokalsamfunnet og landet hvor reisen finner sted. Reisearrangøren må involvere lokalbefolkningen og jobbe sammen med dem, blant annet med å utvikle gode utflukter som fremmer lokal kultur og tradisjoner, ivareta miljø og natur og sørge for lokal økonomisk vekst i destinasjonen.

Linda og Ida. Ida Cham er en drivende kraft av en kvinne og entreprenør i Gambia. Homecooking med Ida er et populært konsept hun har startet. Hun tar med gjester på markedet, og hjemme hos henne lærer gjestene å lage tradisjonelle matretter og spiser en fantastisk lunsj. Slik kombineres kultur og tradisjoner med en utflukt, og pengene går direkte til Ida.

Det er også en viktig oppgave å inspirere reisende til å velge mer ansvarlige operatører og opptre som ansvarlige turister. Dette innebærer blant annet å overnatte på steder som har lokal arbeidskraft, helårsdrift, gode arbeidsvilkår og støtter opp om lokalsamfunnet. En ansvarlig turist sprer pengebruken mellom flere småskalabedrifter, man benytter lokaleide restauranter som tilbyr mat etter sesongen og fra lokalområdet og støtter opp om lokalproduserte produkter og utflukter. Alt dette (og mer!) bidrar til en sterkere lokal økonomi og bedre levevilkår.

Fakta

Ethical Travel Portal er en reisearrangør med fokus på ansvarlig turisme. ETP er aktiv pådriver for ansvarlig turisme og bidrar i ulike reisemål med utvikling av uflukter og produkter i samarbeid med lokalbefolkningen og småskalabedrifter på stedet.

Reisemål: Gambia, India, Nepal, Romania, Senegal, Thailand og Uganda.

www.ethicaltravelportal.com

info@ethicaltravelportal.com

Ansvarlig turisme/Ethical Travel Portal er kunde i Cultura Bank