Nr. 3 / 2008
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur