Nr. 4 / 2020
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Hvordan vil vi bo?

En boform for fremtiden

Tre mennesker på benk med hagebord utenfor hus.

Å bo i kollektiv er både sosialt, økonomisk lønnsomt og bærekraftig. Konfliktene som oppstår gjør bare at vi blir bedre kjent med oss selv og hverandre.

Les mer