Nr. 2020/4
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Modell av nye bygninger
Vi trenger en ny holdning og tankegang for planlegging av generelt byggeri.
Nytt fra CulturaFlokk

Sirkulær Design – fiunique arkitektur

Publisert: 11/12/2020

Innsats kreves for å gjøre det grønne skiftet.

Sivilarkitekt Jan Aase og hans team fra fiuni school of architecture + design har grepet fatt i et av de store områdene som krever innsats for at vi som samfunn kan gjøre det grønne skiftet over til en økonomi hvor en større del av ressursene blir gjenvunnet og går inn i ny produksjon. De søker støtte til utgivelse av sin bok om sirkulær design gjennom et folkefinansieringsprosjekt på CulturaFlokk.

Boken er delt inn i ti kapitler

Fiunique arkitektur:

  • designes iht. vugge til vugge-kriteria i helhet og detalj
  • er visuelt lesbar og fysisk forståelig
  • kan like lett monteres, demonteres og remonteres
  • optimaliserer produksjon og logistikk
  • integrerer og harmoniserer alle relevante fag
  • maksimerer energi-effektivitet
  • eliminerer avfall
  • er revolusjonært nyskapende
  • søker etisk og estetisk høyverdighet
  • er nødvendig for en bærekraftig fremtid

Innledende og avsluttende kapitler setter temaet inn i global sammenheng – med referanser til henholdsvis biomimicry (å lære av prosesser i naturen) og etikk/estetikk som ramme om kapitler som informerer og diskuterer bærekraftig byggekunst i nytt perspektiv.

Ettersom alle forholder seg til arkitektur på forskjellig vis, og fordi stadig flere blir oppmerksom på arkitekturs klimapåvirkning, bør boken ha allmenn interesse.

Hovedbudskapet i boken er at vi trenger en ny holdning og tankegang for planlegging av generelt byggeri – nemlig å designe for fremtidig gjenbruk av alle byggkomponenter – ved demontering og remontering.

I disse dager rives (knuses) byggverk i stort omfang – gjerne bygg av god teknisk standard og med gjenbrukspotensial ved transformasjon. Betydelig produksjonsenergi og materialressurser går tapt ved riving. Noe kan gjenvinnes – med ytterligere bruk av energi.

Modell av tårnbygg

Fiunique tårnbygg – 13 etasjer. I tillegg til å kunne demonteres og remonteres / gjenbrukes ved anledning, viser data-simulering en kort, effektiv og avfallsfri byggeprosess – ca. 30 dager på ferdig fundament.

Byggebransjen er største leverandør til avfallsdeponier.

Byggeplasser premieres ved å redusere avfall. Samtidig er det ferdige bygg også avfall – ikke i øyeblikket, men om noen tiår. Dersom bygget var designet for gjenbruk, ville det kunne demonteres og brukes påny. Dette betyr bevaring av materielle verdier og sparing av energi.

fiunique design viser hvordan og hvorfor det er mulig å designe for 100 % gjenbruk.

Publisering av fiunique tanker i bokform vil kunne bli den første grunnstein i nytt byggverk av bærekraftig teori og praksis.

Du kan støtte prosjektet på CulturaFlokk