Nr. 2014/1
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Jeanette Large

Trygge boliger for voldsutsatte kvinner

Bankmecu, Australia

Publisert: 15/02/2014

Women’s Property Initiatives (WPI) sørger for et trygt og langsiktig boligtilbud for kvinner og barn, mange av dem har vært utsatt for vold i hjemmet. WPI, som ble grunnlagt i 1996, har nå 65 eiendommer, som huser 173 kvinner og barn.

„Leieboerne våre kommer fra vanskelige livsvilkår, så i tillegg til et trygt sted å bo formidler vi også kontakt med støttetjenester som kan hjelpe dem til å få livet tilbake på sporet. Noen av våre første leieboere lever fremdeles lykkelig i hjemmene sine mer enn 10 år etter at de kom til oss“, sier administrerende direktør Jeanette Large.

WPI utvikler, eier og driver alle sine eiendommer og er stadig på jakt etter nye muligheter for å utvide boligparken. Til det er finansiering og et godt forhold til bankene vitalt. „Vi må være innovative når vi skal finne partnere og skal sette sammen avtaler som gir oss anledning til å utvikle nye boliger. Bankmecu forstår oss bedre enn andre banker. Vi kan henvende oss til dem i de tidlige fasene av et prosjekt og drøfte ideer med dem og utforske mulighetene. De forstår hva vi forsøker å oppnå og tar seg tid til å arbeide grundig sammen med oss. Vi har bygget opp en gjensidig tillit, og ikke bare et rent forretningsmessig forhold. For noen år siden hadde vi mulighet for å søke om offentlig støtte til et av prosjektene våre, men trengte også å finne en ekstern finansieringskilde som kunne bidra. Hvis det ikke hadde vært for bankmecus imøtekommenhet og raske saksbehandling av forhåndgodkjennelsene, ville vi ha gått glipp av en gyllen anledning“, sier Jeanette.
Siden 2009 har bankmecu skaffet 3,4 millioner australske dollar i finansiering til WPI, som har hjulpet kvinner og barn til å få adgang til rimelige leieboliger. WPI har også vært en pionér når det gjelder å demonstrere den sosiale avkastningen på investering i boligene de utvikler og driver. De har fått utført en omfattende analyse av de sosiale og økonomiske fordelene som har tilflytt leieboerne. „Denne prosessen har gitt oss informasjon og har hjulpet oss til å demonstrere effekten av å tilby boliger til kvinner og kvinner med barn. Vi har funnet at for hver dollar som er investert har det gitt et sosialt og økonomisk utbytte tilsvarende 3,14 dollar – det får man si er en god avkastning“, sier Jeanette.

I en situasjon med redusert offentlig finansiering av sosiale og velferdsmessige tiltak blir WPI’s hovedutfordring i årene som kommer å fortsette å finne innovative måter å finansiere utviklingsprosjektene på. „Vårt forhold til bankmecu vil fortsette å være en viktig faktor for å oppnå denne veksten og hjelpe kvinner og barn til å komme seg på bena igjen“, sier Jeanette.

Bankmecu – Australia

Bankmecu startet som en kredittforening i 1957 og ble Australias første kundeeide bank i september 2011. Banken har som mål å drive en ansvarlig og bærekraftig bankvirksomhet og ble i 2010 utnevnt til Australias mest bærekraftige småbedrift. Overskuddet reinvesteres i banken. Opp til 4 % av overskuddet etter skatt blir investert i prosjekter for å styrke lokalsamfunn og bidra til en mer bærekraftig og sunnere verden. I 2012 hadde banken 125 000 kunder fra hele Australia og 348 ansatte.

www.bankmecu.com.au