Nr. 2016/1
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Etiske banker

Støtte til økologisk melkeproduksjon 

Publisert: 05/05/2016

Situasjonen for melkebønder i Sverige er i ferd med å bli alvorlig: mange gårder legges ned på grunn av generasjonsskifte og tunge investeringskrav. Antallet melkebruk er halvert i løpet av de siste ti årene, og fordi prisen på melk bestemmes på verdensmarkedet har melkebøndene begrensede muligheter til å påvirke prisen. For å kunne støtte og sette fokus på arbeidet til de økologiske og biodynamiske melkebøndene tilbyr Ekobanken en lavere utlånsrente til bøndene.

Rundt landsbyen Järna (50 km syd for Stockholm) ligger det største biodynamisk dyrkede jordområdet i Sverige. Like ved ligger Saltå Kvarn og Beras International, en organisasjon som spesialiserer seg på å forske på økologisk landbruk. I tillegg finnes det et naturbruksgymnasium for fremtidige bønder og Skillebyholm, et biodynamisk utdanningssenter med høyskolestatus, som gir utdannelse i hagebruk.

Alle gårdene eies av stiftelser for å forhindre at jorden blir kjøpt og solgt på det frie markedet og dermed opphører å bli dyrket økologisk -noe som er blitt gjort gjennom mange årtier. Et nytt meieri er blitt oppført for å kunne behandle melken fra gårdene og garantere en pris som gjør det mulig å overleve som bonde.

Melkebonde Holger van der Woude (bilde) flyttet sent i 90-årene fra Holland til Skäve Gård for å gå i lære før han overtok bedriften. I 2011 kjøpte han i tillegg forpaktningsretten til Yttereneby gård, en av Sveriges eldste biodynamiske gårder. Nylig ble det bygget et splitter nytt fjøs, som gir en luftig atmosfære for opp til 110 kyr som har fått lov til å beholde sine horn. Foret kommer fra gården, i tillegg til at den produserer korn til møllen

 

Global Alliance for Banking on Values (GABV)

Et internasjonalt nettverk av verdibaserte banker. I dag er det 28 banker fra seks kontinenter i nettverket. Alle arbeider for å finne bærekraftige løsninger på globale problemer.